An den Trompeten:

 • Motzki
 • Kurt
 • Franzi
 • Jürgen
 • Dieter
 • Julian

An den Posaunen:

 • Elvira
 • Conny
 • Frank
 • Petra

 

Am Hörnchen:

 • Nathalie
 

 

An den Schlagzeugen:

 • Jenny
 • Nicki

An den Pauken:

 • Arno
 • Rambo
 • Jessi
 • Katja

An den Woodblocks:

 • Magitti
 • Sabine

An den Percussions:

 • Pascal