An den Trompeten:

 • Motzki
 • Kurt
 • Franzi
 • Jenny
 • Jürgen
 • Jessi
 • Dieter

An den Posaunen:

 • Elvira
 • Jörg
 • Conny
 • Frank
 • Petra

 

Am Hörnchen:

 • Nathalie
 

 

An den Schlagzeugen:

 • Axel
 • Nicki

An den Pauken:

 • Julian
 • Marcus
 • Arno

An den Woodblocks:

 • Magitti
 • Trina
 • Sabine

An den Percussions:

 • Katja
 • Pascal